Marina Marković
 • Pressure me (stisni me) nastao je kao performans izveden u decembru 2011 u njujorškoj galeriji RabbitHole. Rad čine sam akt tetoviranja i telesna instalacija - tetovaža krojačkog metra vezanog oko struka u čvor na idealnoj proporciji od 60cm. RadPressure je nastao kao pokušaj da se dekonstruiše fizički imperativ na bazičnom nivou, materijalizacijom. Žensko telo je u društvu "stisnuto" standardima nametnutim izvana, koji ga deformišu do krajnjih granica. Inverznim procesom, apstaraktni standard lepog, postajući deo živog organizma, uhvaćen je u telu i primoran da se zajedno sa njim širi, deformiše, izobličava, da bi se na posletku ukinuo.
 • pressure me
 • pressure me
 • pressure me
 • pressure me
 • pressure me
 • pressure me
 • pressure me
 • pressure me
 • pressure me
 • pressure me
 • pressure me
 • pressure me
 • pressure me